Dahili acil aramalar için :  1100 (dahili)

Boğaziçi Üniversitesi Santral: 
+90 212 359 54 00
 

Kapılar Dahili
Bebek Kapı 6549
Danışma Kapı 4480
Yeşil Kulübe 4549
Etiler Kapı 4449 / 6749
Hisar Kapı 6489
Kale Kapı 6449
Kuzey Kampüs A Kapı 4459
Kuzey Kampüs B Kapı 6559
Birimler Dahili
Bilgi İşlem (BİM) 4700/6445
Burs Ofisi 7143
BÜMED 6640
BÜREM 7139
BUZEM 7505
Diş Kliniği 6780
Güney YADYOK 4500/4501/4542
Kurumsal İletişim Ofisi 6703
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü 4408
Kitabevi 7178
Kuzey YADYOK 4592/4593
Kütüphane 4422/6530/6739
Tanıtım Koordinatörlüğü 7116/4498
Öğrenci Faaliyetler Koordinasyon Kurulu (ÖFKK) 4554
Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü 4543
Öğrenci Kafeteryası ve Kantinler 6729/7110
Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi 6898/6731/7214
Postane 4434
Revir 4440
Spor İşleri 4545
Uluslararası İlişkiler Ofisi 6708
Yabancı Uyruklular Danışmanlığı 7092
Yaşamboyu Eğitim Merkezi 7260 / 4740 /4741
Yayınevi 4406
Yaz Okulu Koordinatörlüğü 7142
Yurtlar Müdürlüğü 4544